Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VINDEREN RØR AS

Organisasjonsnummer

995123126

Forretningsadresse

Slemdalsveien 70A, 0370 OSLO

Postadresse

Slemdalsveien 70A, 0370 OSLO

Webside

www.vinderenror.no

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2022–12.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

VINDEREN RØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2