Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TAKTEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

994994964

Forretningsadresse

Kildalsvingen 3, 2830 RAUFOSS

Postadresse

Postboks 34, 2831 RAUFOSS

Webside

www.takteknikk.no

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.03.2024–27.03.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TAKTEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1