Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AQUA VVS AS

Organisasjonsnummer

994596772

Forretningsadresse

Veelsmyra 31, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD

Postadresse

Postboks 638 Høyden, 1522 MOSS

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.07.2021–05.07.2024
AQUA VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2