Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ECOSØR AS

Organisasjonsnummer

994539558

Forretningsadresse

Mjøskanten, Stangevegen 111, 2321 HAMAR

Postadresse

Mjøskanten, Stangevegen 111, 2321 HAMAR

Antall lønnsmottakere

44

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.01.2022–04.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ECOSØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1