Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DOBLOUG ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

994486500

Forretningsadresse

Engomsvingen 7, 2323 INGEBERG

Postadresse

Engomsvingen 7, 2323 INGEBERG

Antall lønnsmottakere

97

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.10.2021–28.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

DOBLOUG ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2