Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SAGA BYGG AS

Organisasjonsnummer

994440667

Forretningsadresse

Havnavegen 71, 5570 AKSDAL

Postadresse

Havnavegen 71, 5570 AKSDAL

Antall lønnsmottakere

42

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.09.2021–15.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

SAGA BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2