Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANDRE BAKKE MASKIN AS

Organisasjonsnummer

994236199

Forretningsadresse

Fossanveien 523, 3175 RAMNES

Postadresse

Fossanveien 523, 3175 RAMNES

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.10.2021–07.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ANDRE BAKKE MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1