Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FOLLDAL BYGG AS

Organisasjonsnummer

994035452

Forretningsadresse

Industrivegen 84, 2580 FOLLDAL

Postadresse

Industrivegen 84, 2580 FOLLDAL

Webside

www.folldalbygg.no

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.04.2021–14.04.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

FOLLDAL BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1