Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

WEGLO DESIGN, PLAN & LANDSKAP AS

Organisasjonsnummer

993814946

Forretningsadresse

Formanns vei 22A, 5037 BERGEN

Postadresse

Formanns vei 22A, 5037 BERGEN

Webside

www.weglo-design.no

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.01.2022–14.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

WEGLO DESIGN, PLAN & LANDSKAP AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3