Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARKITEKT GISKEGJERDE AS

Organisasjonsnummer

993737259

Forretningsadresse

Idrettsvegen 10, 5353 STRAUME

Postadresse

Idrettsvegen 10, 5353 STRAUME

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.08.2021–13.08.2024
ARKITEKT GISKEGJERDE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2