Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MARLOW ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

993312681

Forretningsadresse

Gamle Ringeriksvei 56, 1357 BEKKESTUA

Postadresse

Gamle Ringeriksvei 56, 1357 BEKKESTUA

Webside

www.marlowarkitekter.no

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.06.2023–23.06.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

MARLOW ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2