Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABT BYGG AS

Organisasjonsnummer

993298166

Forretningsadresse

Løkkeåsveien 22D, 3138 SKALLESTAD

Postadresse

Løkkeåsveien 22D, 3138 SKALLESTAD

Antall lønnsmottakere

36

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.10.2021–19.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ABT BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 2