Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

FLEKKERØY BYGG AS

Organisasjonsnummer

992785284

Forretningsadresse

Østerøya 39, 4625 FLEKKERØY

Postadresse

Østerøya 39, 4625 FLEKKERØY

Antall lønnsmottakere

17

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.08.2023–17.08.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FLEKKERØY BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2