Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

STENE TØMRERSERVICE AS

Organisasjonsnummer

992779098

Forretningsadresse

Orsandvegen 112, 7633 FROSTA

Postadresse

Orsandvegen 112, 7633 FROSTA

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.03.2024–04.03.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

STENE TØMRERSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1