Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

JONARK AS

Organisasjonsnummer

992618590

Forretningsadresse

Verftsgata 28, 7800 NAMSOS

Postadresse

Postboks 435 sentrum, 7801 NAMSOS

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.06.2021–08.06.2024

Yrkesskadeforsikring

JONARK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1