Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BYGGMESTER HARALD SÅRHEIM AS

Organisasjonsnummer

992597682

Forretningsadresse

C. Sundts gate 62, 5004 BERGEN

Postadresse

C. Sundts gate 62, 5004 BERGEN

Antall lønnsmottakere

25

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.12.2021–20.12.2024

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGMESTER HARALD SÅRHEIM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2