Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HARKESTAD ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

992348925

Forretningsadresse

Harkestadvegen 50, 5336 TJELDSTØ

Postadresse

Harkestadvegen 50, 5336 TJELDSTØ

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.08.2023–14.08.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HARKESTAD ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1