Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

PETERS BYGGSERVICE AS

Organisasjonsnummer

992243228

Forretningsadresse

Lommedalsveien 281, 1350 LOMMEDALEN

Postadresse

Lommedalsveien 281, 1350 LOMMEDALEN

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.11.2023–06.11.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

PETERS BYGGSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1