Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS

Organisasjonsnummer

992238755

Forretningsadresse

Leiro 25, 5640 EIKELANDSOSEN

Postadresse

Postboks 103, 5649 EIKELANDSOSEN

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.02.2023–13.02.2026
BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2