Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FJORDPIPE AS

Organisasjonsnummer

992137266

Forretningsadresse

Kvalvika 33, 6940 EIKEFJORD

Postadresse

Kvalvika 33, 6940 EIKEFJORD

Antall lønnsmottakere

33

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.02.2024–05.02.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FJORDPIPE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2