Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KNUT HELGESEN & SØNNER AS

Organisasjonsnummer

992131659

Forretningsadresse

Årvoldskogen 51 - 55, 1529 MOSS

Postadresse

Postboks 2000 Høyden, 1520 MOSS

Antall lønnsmottakere

11

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.10.2021–22.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KNUT HELGESEN & SØNNER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2