Central approval for companies

Back to search

AF DECOM AS

Organizational number

992097442

Business address

Innspurten 15, 0663 OSLO

Postal address

Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO

Number of employees

137

The enterprise has central approval

Approval period: 18.08.2021–18.08.2024

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

AF DECOM AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Miljøsanering

Development class 3

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 3