Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SJÅSTAD MASKIN AS

Organisasjonsnummer

992080736

Forretningsadresse

Furusetvegen 3B, 3580 GEILO

Postadresse

Furusetvegen 3B, 3580 GEILO

Webside

www.sjastadmaskin.no

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.02.2023–22.02.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

SJÅSTAD MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1