Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FOKUS RÅDGIVNING AS

Organisasjonsnummer

992072342

Forretningsadresse

Telegrafalleen 2A, 3510 HØNEFOSS

Postadresse

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA

Antall lønnsmottakere

28

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.02.2024–01.02.2027
FOKUS RÅDGIVNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3