Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AQUA FLIS AS

Organisasjonsnummer

991912851

Forretningsadresse

Nygårdsveien 59, 1423 SKI

Postadresse

Nygårdsveien 59, 1423 SKI

Antall lønnsmottakere

17

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.10.2022–31.10.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AQUA FLIS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2