Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TØMRAR-ELIN Elin Gallefoss

Organisasjonsnummer

991872078

Forretningsadresse

v/ Elin Gallefoss, 6717 FLATRAKET

Postadresse

v/ Elin Gallefoss, 6717 FLATRAKET

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.01.2024–31.01.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

TØMRAR-ELIN Elin Gallefoss er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1