Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FUGLESANGDAHL AS

Organisasjonsnummer

991836330

Forretningsadresse

Jæktsmedgata 1, 7725 STEINKJER

Postadresse

Jæktsmedgata 1, 7725 STEINKJER

Webside

www.fuglesangdahl.no

Antall lønnsmottakere

83

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.10.2022–05.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FUGLESANGDAHL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2