Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

HAGENES AS

Organisasjonsnummer

991812474

Forretningsadresse

Apeltunvegen 2C, 5222 NESTTUN

Postadresse

Apeltunvegen 2C, 5222 NESTTUN

Webside

www.hagenes-as.no

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.11.2022–28.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HAGENES AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2