Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AIK VVS AS

Organisasjonsnummer

991618953

Forretningsadresse

Tuterudveien 1, 2007 KJELLER

Postadresse

Tuterudveien 1, 2007 KJELLER

Webside

www.aikvvs.no

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.01.2023–24.01.2026
AIK VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1