Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABD RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

991482148

Forretningsadresse

Rådhusveien 11, 7100 RISSA

Postadresse

Rådhusveien 11, 7100 RISSA

Webside

www.abd.mesterbad.no

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.10.2022–05.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ABD RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1