Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BIOWATER TECHNOLOGY AS

Organisasjonsnummer

991422374

Forretningsadresse

Grev Wedels gate 1, 3111 TØNSBERG

Postadresse

Grev Wedels gate 1, 3111 TØNSBERG

Antall lønnsmottakere

40

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.09.2022–21.09.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

BIOWATER TECHNOLOGY AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3