Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MK BYGG AS

Organisasjonsnummer

991375236

Forretningsadresse

Vikagata 10, 6010 ÅLESUND

Postadresse

Vikagata 10, 6010 ÅLESUND

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.02.2022–15.02.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MK BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2