Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARC-ID AS

Organisasjonsnummer

991366997

Forretningsadresse

Orrebrotet 30, 5417 STORD

Postadresse

Orrebrotet 30, 5417 STORD

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.01.2022–18.01.2025
ARC-ID AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3