Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ORKLA STÅLKONSULT AS

Organisasjonsnummer

991235787

Forretningsadresse

Grønøra Vest, Furumoen 11, 7300 ORKANGER

Postadresse

Grønøra Vest, Furumoen 11, 7300 ORKANGER

Antall lønnsmottakere

25

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.07.2022–18.07.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ORKLA STÅLKONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1