Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO AS

Organisasjonsnummer

990925100

Forretningsadresse

Vågeveien 7, 6509 KRISTIANSUND N

Postadresse

Vågeveien 7, 6509 KRISTIANSUND N

Webside

www.barkitekt.no

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.08.2023–29.08.2026
BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1