Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGRO & MILJØ AS

Organisasjonsnummer

990853339

Forretningsadresse

Kongsbergveien 2, 1623 GRESSVIK

Postadresse

Kongsbergveien 2, 1623 GRESSVIK

Webside

www.agro-milo.no

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.11.2022–18.11.2025
AGRO & MILJØ AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1