Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

PROSTIK AS

Organisasjonsnummer

990843333

Forretningsadresse

Bøvegen 6, 4365 NÆRBØ

Postadresse

Bøvegen 6, 4365 NÆRBØ

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.04.2022–21.04.2025
PROSTIK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2