Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AKTIV VEIDRIFT AS

Organisasjonsnummer

990679886

Forretningsadresse

Dråpen 6, 3036 DRAMMEN

Postadresse

Dråpen 6, 3036 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

98

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.05.2022–23.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AKTIV VEIDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3