Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

GS-MASKIN AS

Organisasjonsnummer

990555125

Forretningsadresse

Leirvåggata 39, 6900 FLORØ

Postadresse

Postboks 526, 6903 FLORØ

Antall lønnsmottakere

36

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.05.2024–08.05.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

GS-MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2