Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALFA VARME- OG PIPETEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

990497370

Forretningsadresse

Apalveien 1, 3360 GEITHUS

Postadresse

Apalveien 1, 3360 GEITHUS

Webside

www.alfavarme.no

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.04.2022–06.04.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALFA VARME- OG PIPETEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1