Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

G & E ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

990427208

Forretningsadresse

Nordre Lensmyrvegen 9, 7670 INDERØY

Postadresse

Nordre Lensmyrvegen 9, 7670 INDERØY

Webside

www.geent.no

Antall lønnsmottakere

50

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2022–12.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

G & E ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2