Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AARSLEFF FUNDAMENTERING & BORING AS

Organisasjonsnummer

990405700

Forretningsadresse

Skiensvegen 720, 3830 ULEFOSS

Postadresse

Postboks 2710 Kjørbekk, 3702 SKIEN

Webside

www.boring.no

Antall lønnsmottakere

60

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.01.2022–14.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AARSLEFF FUNDAMENTERING & BORING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2