Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KN MASKIN AS

Organisasjonsnummer

990311684

Forretningsadresse

Hamndalsvegen 25, 8410 LØDINGEN

Postadresse

Hamndalsvegen 25, 8410 LØDINGEN

Webside

www.knmaskin.no

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.12.2021–17.12.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KN MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2