Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARIO AS

Organisasjonsnummer

989745654

Forretningsadresse

Olavsgate 4, 3916 PORSGRUNN

Postadresse

Olavsgate 4, 3916 PORSGRUNN

Webside

www.ario.no

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.07.2023–06.07.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARIO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2