Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RØRCOMPANIET AS

Organisasjonsnummer

989707833

Forretningsadresse

Bjørnstadmyra 12, 1712 GRÅLUM

Postadresse

Postboks 73, 1713 GRÅLUM

Antall lønnsmottakere

54

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.03.2024–22.03.2027

Godkjent opplæringsbedrift

RØRCOMPANIET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3