Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RANDEM & HÜBERT AS

Organisasjonsnummer

989653245

Forretningsadresse

Stanseveien 11, 0975 OSLO

Postadresse

Stanseveien 11, 0975 OSLO

Antall lønnsmottakere

110

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.10.2021–21.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

RANDEM & HÜBERT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2