Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALT.ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

989622943

Forretningsadresse

Rådhusgata 27, 0158 OSLO

Postadresse

Rådhusgata 27, 0158 OSLO

Webside

www.alt.as

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.03.2024–11.03.2027
ALT.ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3