Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

H2 BYGGETEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

989579592

Forretningsadresse

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Postadresse

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Webside

www.h2b.no

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.03.2024–06.03.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

H2 BYGGETEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 3