Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKTIV EIENDOMSDRIFT AS

Organisasjonsnummer

989569694

Forretningsadresse

Vestbygdvegen 68, 2743 HARESTUA

Postadresse

Vestbygdvegen 68, 2743 HARESTUA

Antall lønnsmottakere

39

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.01.2023–18.01.2026

Godkjent opplæringsbedrift

AKTIV EIENDOMSDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1