Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AM BYGG AS

Organisasjonsnummer

989557580

Forretningsadresse

Staveslia 17, 7170 ÅFJORD

Postadresse

Staveslia 17, 7170 ÅFJORD

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.10.2022–21.10.2025
AM BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1